Praktisch informatie

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin kijken we wat  jij wilt en of je bij mij op de juiste plek bent. Als je verder gaat volgt er een intake en maken we samen een plan waar je aan wil gaan werken. De sessies kunnen wekelijks of 2 wekelijks zijn.
Vergoedingen:

Individuele psychosociale therapie sessies  (“Overige psychosociale therapie”) worden geregeld vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder het kopje alternatieve zorg,  omdat ik lid ben van het NVPA  en van de RBCZ .
Kijk op de site van het NVPA of jouw zorgverzekeraar de sessies vergoed.

Tarieven van sessies die vergoed worden:
Psychosociale therapie:
Individuele sessie van een uur € 90,-.

Tarieven van sessies die niet vergoed worden en  BTW plichtig zijn: 
Relatietherapie van anderhalf uur € 150,00
Voor coaching via bedrijven maak ik een offerte.

Omdat ik onder de Kleine Ondernemers Regeling mag ik geen BTW op de rekening zetten. .

Betaling vindt plaats per maand na een digitale rekening.

Meer informatie vind je in  Algemene Voorwaarden

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn praktijk voldoet aan de privacybescherming volgens de AVG. Meer informatie Privacybescherming praktijk

Klachtenregeling:     
Met ingang van 1-1-2017 is het voor hulpverleners verplicht gesteld vanuit het ministerie (Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg) om aangesloten te zijn bij een Geschillencommissie.

Ik ben aangesloten bij het SCAG ( Stichting complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)  een organisatie voor klachten en geschillenregeling.

Voor mijn praktijk geldt de volgende klachtenregeling: Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging het NVPA.  Je wordt dan geholpen om je klacht in te dienen bij een klachtenfunctionaris  van het SCAG .  Mocht de klacht dan niet naar tevredenheid afgehandeld zijn,  dan kun je naar de geschillencommissie van het SCAG.

Let op: de geschillencommissie neemt je klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

info@scag.nl W. www.scag.nl .
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg