Wat is psychosynthese

Psychosynthese wordt ook wel de psychologie van het hart genoemd. Het gaat uit van een liefdevolle benadering en een optimistisch mensbeeld. De grondlegger is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli gaat uit  van heel de mens. Elk mens heeft gedachten, gevoelens, een lichaam en is verbonden met een innerlijke energiebron. Je hebt een kern in je, die uitdrukt wie je in wezen bent, een dieper zelf.   Door allerlei pijnlijke ervaringen in het leven (soms nog uit je kindertijd) kun je het contact met je kern, je energiebron kwijt raken  en ontwikkel je gedragingen om je hoofd boven water te houden. Deze overlevingspatronen komen als eerste naar boven in de verschillende rollen  (subpersonen) die je in je dagelijks leven inneemt. Enkele subpersonen zijn:

  • Een aanpasser. Je past je te veel aan en gedraagt je zoals je omgeving van je wil.
  • Een  perfectionist.  Je stort je perfectionistisch op je werk om te voorkomen dat je afgewezen wordt op vermeende fouten.
  • Een criticus. Je denkt negatief over jezelf. Je doet het nooit goed. Je oordeelt over jezelf of een ander.

Als een subpersoon overheersend wordt, kan hij je innerlijke harmonie verstoren.  Elke subpersoon heeft, hoe zeer hij je ook kan belemmeren, een kwaliteit in zich. De aanpasser is  gevoelig  en flexibel. ,De perfectionist heeft doorzettingsvermogen en gaat voor kwaliteit.   De criticus is helder, is wijs en zet aan tot actie.
Het verbinden van deze innerlijke kanten vanuit een mild en rustig midden is een essentie van psychosynthese. Door stil te staan bij deze verbinding  werk je aan zelfrealisatie, bewustwording en heling.

Assagioli is positief. Hij ziet tegenslagen en problemen als ervaringen in het leven die je helpen je te ontwikkelen. Het zijn obstakels die aandacht verdienen. Ze zijn kansen op inzicht en groei.

Psychosynthese biedt handvatten en methodieken om weer in contact te komen met wie je werkelijk bent, je zelf.